CHỦ ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 LÀ BẢO VỆ CHÍNH BẠN, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI.

Có 31 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Thông tư ban hành quy định việc biên soạn, thẩm định, phê duyệt và lựa chọn tài liệu để sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non

(Tải File đính kèm)

30/2021/TT-BGDĐTVăn bản của Bộ GD&ĐT 26-05-2022
2 Thông tư Quy định việc lựa chọn đồ chơi, học liệu được sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non

(Tải File đính kèm)

47/2020/TT-BGDĐTVăn bản của Bộ GD&ĐT 26-05-2022
3 Quyết định Về việc triển khai thực hiện “Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học (sửa đổi, bổ sung)”

(Tải File đính kèm)

406/QĐ-BGD&ĐTVăn bản của Bộ GD&ĐT 27-01-2022
4 Thông báo nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp GD năm 2021

(Tải File đính kèm)

 Văn bản của Bộ GD&ĐT 12-11-2021
5 Thông báo nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp GD năm 2021

(Tải File đính kèm)

 Văn bản của Bộ GD&ĐT 12-11-2021
6 CV của Bộ GD&ĐT v/v tổ chức dạy học trực tiếp tại CSGD

(Tải File đính kèm)

4726/BGDĐT-GDTCVăn bản của Bộ GD&ĐT 19-10-2021
7 Chỉ thị 8077 của Bộ Giáo dục và đào tạo v/v tập trung kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo

(Tải File đính kèm)

 Văn bản của Bộ GD&ĐT 02-06-2021
8 Chỉ thị 1733 của bộ giáo dục và đào tạo về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo

(Tải File đính kèm)

 Văn bản của Bộ GD&ĐT 02-06-2021
9 Quyết định 16 của Bộ Giáo dục và đào tạo v/v Ban hành quy định về đạo đức nhà giáo

(Tải File đính kèm)

 Văn bản của Bộ GD&ĐT 02-06-2021
10 Thông tư 06 của Bộ Giáo dục và đào tạo v/v Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

(Tải File đính kèm)

 Văn bản của Bộ GD&ĐT 02-06-2021
11 QĐ công bố các danh mục văn bản QPPL thuộc lĩnh vực QLNN của Bộ GD&ĐT hết hiệu lực năm 2020

(Tải File đính kèm)

567/QĐ-BGDĐTVăn bản của Bộ GD&ĐT 02-04-2021
12 Quyết định 2084/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/7/2020 ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đói với Giáo dục Mầm non, Giáo dục Phổ thông, Giáo dục thường xuyên

(Tải File đính kèm)

 Văn bản của Bộ GD&ĐT 29-07-2020
13 Thông báo tuyển sinh và Mẫu đơn, thành phần hồ sơ học chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 Văn bản của Bộ GD&ĐT 14-02-2020
14 Thông tư quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên  Văn bản của Bộ GD&ĐT 08-10-2019
15 Thông tư số 06/2019/tt-bgdđt: quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

(Tải File đính kèm)

 Văn bản của Bộ GD&ĐT 18-04-2019
123