TRƯỜNG MẦM NON TUỔI HOA - NƠI ƯƠM NHỮNG MẦM XANH

Có 26 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Công văn v/v đôn đốc thực hiện kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 23/2/2022 của UBND Quận Long Biên

(Tải File đính kèm)

87/TCKH-THVăn bản của Phòng Tài chính-Kế hoạch 06-05-2022
2 Báo cáo tự chủ

(Tải File đính kèm)

25/TCKH-NSVăn bản của Phòng Tài chính-Kế hoạch 16-02-2022
3 Báo cáo số liệu phục vụ công tác chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2021 sang năm 2022

(Tải File đính kèm)

18/TCKH-NSVăn bản của Phòng Tài chính-Kế hoạch 09-02-2022
4 Cv về việc xây dựng dự toán nsnn năm 2022 - cv 1536

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

1536/UBND-TCKHVăn bản của Phòng Tài chính-Kế hoạch 19-08-2021
5 Thông báo phân công nhiệm vụ phòng Tài chính - Kế hoạch quận Long Biên

(Tải File đính kèm)

01/TB-MNTHVăn bản của Phòng Tài chính-Kế hoạch 05-02-2021
6 Tiêu chuẩn nhân viên kế toán (Kế toán viên trung cấp)

(Tải File đính kèm)

 Văn bản của Phòng Tài chính-Kế hoạch 18-05-2020
7 Phòng TCKH kính gửi các đơn vị dự toán văn bản 28/TCKh-NS về việc Tập huấn chế độ kế toán theo Thông tư 107/BTC và PM KT MISA, PM QLTS

(Tải File đính kèm)

 Văn bản của Phòng Tài chính-Kế hoạch 16-03-2018
8 Phòng TCKH kính gửi các đơn vị dự toán Kế hoạch 02/KH-TCKH "vv: KH thẩm định quyết toán thu chi ngân sách năm 2017"

(Tải File đính kèm)

 Văn bản của Phòng Tài chính-Kế hoạch 07-03-2018
9 Văn bản 175/UBND_TCKH "vv: Thông báo danh mục chi tiết các đầu mối, đơn vị và dự án được kiểm toán 2018"

(Tải File đính kèm)

 Văn bản của Phòng Tài chính-Kế hoạch 26-01-2018
10 P.TCKH Quận gửi văn bản Đôn đốc mua sắm tài sản năm 2018

(Tải File đính kèm)

 Văn bản của Phòng Tài chính-Kế hoạch 24-01-2018
11 PTC gửi văn bản 77/UBND-TCKH ngày 16/1/2018 về việc Đôn đốc 1 số nội dung về công tác đấu thầu và mua sắm tài sản 2018

(Tải File đính kèm)

 Văn bản của Phòng Tài chính-Kế hoạch 16-01-2018
12 Về việc nộp báo cáo quyết toán năm 2017

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

 Văn bản của Phòng Tài chính-Kế hoạch 16-01-2018
13 Phòng TCKHkính gửi công văn 05/TCKh-NS ngày 09/01/2018 về việc thực hiện khóa sổ cuối năm và lập quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm và năm 2017

(Tải File đính kèm)

 Văn bản của Phòng Tài chính-Kế hoạch 12-01-2018
14 Văn bản 08/TCKh-NS và TT 324 và cong van so 7078 của BTC về việc triển khai mục lục ngân sách mới

(Tải File đính kèm)

 Văn bản của Phòng Tài chính-Kế hoạch 12-01-2018
15 Văn bản 204/TCKH-NS "vv: Rà soát tình hình lưu trữ quản lý hồ sơ phê duyệt quyết toán và hồ sơ phục vụ quản lý, vận hành bảo trì đối với công trình hoàn thành

(Tải File đính kèm)

 Văn bản của Phòng Tài chính-Kế hoạch 31-10-2017
12

Chủ quản:ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ:Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại:(043)8724033, Fax: 38724618

Email:ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

 

TRƯỜNG MẦM NON TUỔI HOA

Địa chỉ:Tổ 4, Phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội
Chịu trách nhiệm nội dung:Nguyễn Thị Tình
Liên hệ: SĐT 0462941616| Email: mntuoihoa@longbien.edu.vn