CHỦ ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 LÀ BẢO VỆ CHÍNH BẠN, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI.
Thứ năm, 6/5/2021, 7:40
Lượt đọc: 298

Đoàn Thanh niên trường Mầm non Tuổi Hoa kết hợp với Đoàn Thanh niên phường Phúc Lợi tổ chức tổng vệ sinh các tuyến đường

Sáng thứ 5, ngày 6/5/2021, Đoàn Thanh niên Trường MN Tuổi Hoa đã kết hợp với Đoàn Thanh niên phường Phúc Lợi tổng vệ sinh các đoạn đường tự quản trên địa bàn Phường. Đây là một hoạt động vô cùng ý nghĩa. 
Một số hình ảnh của buổi lao động:
Nguồn tin: Trường MN Tuổi Hoa

152