CHỦ ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 LÀ BẢO VỆ CHÍNH BẠN, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI.
Cập nhật : 8:39 Thứ hai, 3/5/2021
Lượt đọc: 135

Thông báo v/v cho hs tạm dừng đến trường nhằm phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Số/Ký hiệu: 10/TB-MNTH
Ngày ban hành: 3/5/2021
Ngày có hiệu lực: 3/5/2021
Người ký: HT: Hoàng Diệu Liên
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: cv-1142pdf_03052021.pdf
File thứ 2: file_20210503_102503_cdub-05-2021-01_signed_03052021.pdf
File thứ 3: thong-bao-nghi-pcdb-covid-19-t52021_03052021.docx
Nội dung:
UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG MN TUỔI HOA
 

Số: 10/TB-MNTH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Phúc Lợi, ngày 03 tháng 5  năm 2021
 
 
                                                                      THÔNG BÁO
                                        V/v cho học sinh tạm dừng đến trường
                    nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
 
          Căn cứ Công văn số 1142/SGDĐT-CTTT ngày 03/5/2021 của SGD&ĐT v/v thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19;
          Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường.
          Trường Mầm non Tuổi Hoa thông báo v/v cho học sinh tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như sau:
          Quý CMHS, phụ huynh cho các bé nghỉ học từ thứ Ba, ngày 04/5/2021 cho đến khi có văn bản mới của Thành phố.
          Trong thời gian nghỉ học, đề nghị Quý CMHS, phụ huynh phối hợp với Giáo viên thực hiện một số hoạt động theo lứa tuổi, thực hiện tốt “5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế” và đảm bảo an toàn cho trẻ khi ở nhà.
          Kính mong Quý CMHS, phụ huynh quan tâm, phối hợp thực hiện.
          Trân trọng cảm ơn! 
Nơi nhận:
- CBGVNV; để t/h
- CMHS; để p/h thực hiện;
- Lưu: VT

 

HIỆU TRƯỞNG
 
(đã ký)
 
 
Hoàng Diệu Liên
 
 
 
 

Tin cùng chuyên mục

152