CHÀO NĂM MỚI 2024
Cập nhật : 8:33 Thứ sáu, 16/4/2021
Lượt đọc: 303

Thông báo v/v nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) năm 2021

Số/Ký hiệu: 08/TB-MNTHNgày ban hành: 16/4/2021
Ngày hiệu lực: 16/4/2021Người ký: Hiệu trưởng: Hoàng Diệu Liên
File đính kèm:
Nội dung:
UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG MN TUỔI HOA
 

Số: 08/TB-MNTH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

Phúc lợi, ngày 16 tháng 4 năm 2021
 

THÔNG BÁO
V/v nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) năm 2021
 
                    Căn cứ Điều 112 Bộ luật Lao động 2019;
                    Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường.
                    Trường Mầm non Tuổi Hoa thông báo nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) năm 2021 như sau:
                    Quý CMHS, phụ huynh cho các bé nghỉ học thứ Tư, ngày 21/4/2021 (tức 10/3 Âm lịch).
                    Ngày 22/4/2021 (thứ Năm), Quý CMHS, phụ huynh cho các bé đi học bình thường.
                    Kính mong Quý CMHS, phụ huynh quan tâm thực hiện.
                    Trân trọng cảm ơn!
Nơi nhận:
- CBGVNV; để t/h
- CMHS; để phối hợp t/h
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
(đã ký)
 
Hoàng Diệu Liên
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tin cùng chuyên mục

Chủ quản:ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ:Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại:(043)8724033, Fax: 38724618

Email:ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

 

TRƯỜNG MẦM NON TUỔI HOA

Địa chỉ:Tổ 4, Phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội
Chịu trách nhiệm nội dung:Nguyễn Thị Tình
Liên hệ: SĐT 0462941616| Email: mntuoihoa@longbien.edu.vn