CHÀO NĂM MỚI 2024

Có 60 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Quyết định về việc điều chỉnh giảm kinh phí ngân sách giao không tự chủ đối với các trường học tại Quyết định số 9899/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 , Quyết định số 3431 /QĐ-UBND ngày 14/8/2023 của UBND Quận Long Biên , để giao kinh phí tự chủ đối với các truòng học thuộc quận Long Biên và hoàn trả ngân sách Quận (kinh phí chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo)

(Tải File đính kèm)

3734-QĐ-UBNDCông khai (theo TT61) 14-09-2023
2 Hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2023-2024

(Tải File đính kèm)

3198/SGDĐT-KHTCCông khai (theo TT61) 13-09-2023
3 Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ 2023

(Tải File đính kèm)

 Công khai (theo TT61) 02-02-2023
4 Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023

(Tải File đính kèm)

 Công khai (theo TT61) 18-01-2023
5 Thông báo, quyết định, biên bản v/v niêm yết công khai số liệu thực hiện dự toán NSNN quý IV năm 2023

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 Công khai (theo TT61) 16-01-2023
6 Quyết định Bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 cho các trường học, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, phòng Y tế quận theo quy định tại Nghị quyết 17,18,19/2022/NQ-HĐND ngày 12/9/2022 của HĐND thành phố Hà Nội

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

9333 /QĐ-UBNDCông khai (theo TT61) 19-12-2022
7 Quyết định về việc ban hành Quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

(Tải File đính kèm)

5692/QD-TLDCông khai (theo TT61) 19-12-2022
8 Cam kết đầu năm theo TT 36

(Tải File đính kèm)

 Công khai (theo TT61) 11-10-2022
9 Công khai các khoản thu, chi đầu năm sau khi thống nhất qua cuộc họp CMHS đầu năm

(Tải File đính kèm)

39/KH-MNTHCông khai (theo TT61) 11-10-2022
10 Biên bản V/v kết thúc công khai số liệu thực hiện dự toán NSNN quý II năm 2022 04/ BB-MNTHCông khai (theo TT61) 05-10-2022
11 Thông báo, quyết định, biên bản v/v niêm yết công khai số liệu thực hiện dự toán NSNN quý III năm 2022

(Tải File đính kèm)

12/ TB-MNTHCông khai (theo TT61) 03-10-2022
12 Thông báo, quyết định, biên bản v/v niêm yết công khai số liệu thực hiện dự toán NSNN quý II năm 2022

(Tải File đính kèm)

07/ TB-MNTHCông khai (theo TT61) 05-07-2022
13 BB V/v kết thúc niêm yết công khai số liệu thực hiện dự toán NSNN năm 2021

(Tải File đính kèm)

06/TB-MNTHCông khai (theo TT61) 02-06-2022
14 BB Kết thúc niêm yết công khai Dự toán thu, chi NSNN năm 2022

(Tải File đính kèm)

 Công khai (theo TT61) 26-04-2022
15 BB Kết thúc niêm yết công khai kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa mua sắm và tổ chức các hoạt động chuyên môn năm 2022

(Tải File đính kèm)

 Công khai (theo TT61) 06-04-2022
1234

Chủ quản:ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ:Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại:(043)8724033, Fax: 38724618

Email:ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

 

TRƯỜNG MẦM NON TUỔI HOA

Địa chỉ:Tổ 4, Phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội
Chịu trách nhiệm nội dung:Nguyễn Thị Tình
Liên hệ: SĐT 0462941616| Email: mntuoihoa@longbien.edu.vn