CHỦ ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 LÀ BẢO VỆ CHÍNH BẠN, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI.

Có 6 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Công văn đăng ký thi đua, xây dựng tiêu chí chấm điểm thi đua năm 2022

(Tải File đính kèm)

05/HĐTĐKTVăn bản về công tác Thi đua, Khen thưởng 16-02-2022
2 KH công tác thi đua khen thưởng Quận LB và của trường MN Tuổi Hoa

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 Văn bản về công tác Thi đua, Khen thưởng 15-01-2022
3 CV Về việc đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

 Văn bản về công tác Thi đua, Khen thưởng 25-11-2021
4 CV 35/HĐTĐKT ngày 29/7/2021 về thưởng hàng tháng CBCCVC hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(Tải File đính kèm)

35/HĐTĐKTVăn bản về công tác Thi đua, Khen thưởng 29-07-2021
5 Kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2021

(Tải File đính kèm)

03/KH-HĐTĐKTVăn bản về công tác Thi đua, Khen thưởng 22-01-2021
6 Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng quận Long Biên giai đoạn 2021-2025

(Tải File đính kèm)

04-KH-HĐTĐKTVăn bản về công tác Thi đua, Khen thưởng 22-01-2021