CHỦ ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 LÀ BẢO VỆ CHÍNH BẠN, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI.

Có 201 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2022-2025; xây dựng quy hoạch giai đoạn 2026-2031đối với viên chức quản lý khối trường học công lập thuộc UBND Quận LB

(Tải File đính kèm)

112 - KH/QUThông tin ba công khai 20-06-2022
2 Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

(Tải File đính kèm)

38/2022/NĐ-CPThông tin ba công khai 12-06-2022
3 Thông báo Công khai Chất lượng giáo dục trường MN Tuổi Hoa cuối năm 2021-2022

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 01-06-2022
4 Kế hoạch thực hiện công tác tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023 trên địa bàn quận Long Biên

(Tải File đính kèm)

255/KH-UBNDThông tin ba công khai 25-05-2022
5 Công văn v/v lập danh sách học sinh diện chế độ chính sách học kỳ II năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

73/PGD&ĐTThông tin ba công khai 04-05-2022
6 Quyết định v/v phê duyệt kết quả rà soát hộ cận nghèo cuối năm 2021 và hộ nghèo, cận nghèo năm 2022 trên địa bàn quận Long Biên

(Tải File đính kèm)

8733/QĐ-UBNDThông tin ba công khai 04-05-2022
7 Thông báo triển khai các khoản thu - chi đầu năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

02/TB-MNTHThông tin ba công khai 09-04-2022
8 Kế hoạch thẩm định quyết toán thu-chi ngân sách năm 2021

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

07/KH-TCKHThông tin ba công khai 26-03-2022
9 Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác tại các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, trường học thuộc quận Long Biên theo quy định tại Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ năm 2022

(Tải File đính kèm)

104/KH-UBNDThông tin ba công khai 26-03-2022
10 Kế hoạch kiểm tra cong vụ, thực hiện kỷ cương hành chính năm 2022

(Tải File đính kèm)

72/KH-UBNDThông tin ba công khai 26-03-2022
11 Công văn rà soát, đề xuất tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dụng

(Tải File đính kèm)

261/UBND-TCKHThông tin ba công khai 26-03-2022
12 Kế hoạch luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý giai đoạn 2022-2025

(Tải File đính kèm)

96-KH/QUThông tin ba công khai 26-03-2022
13 Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng

(Tải File đính kèm)

59/2019/NĐ-CPThông tin ba công khai 19-03-2022
14 Kế hoạch số 130 và Thông báo số 105 về thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý trường THCS Ái Mộ 130/KH-UBND và 105/TB-UBNDThông tin ba công khai 14-03-2022
15 Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác tại các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, trường học thuộc quận Long Biên theo quy định tại Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ năm 2022

(Tải File đính kèm)

104/KH-UBNDThông tin ba công khai 02-03-2022
12345678910...>>