CHỦ ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 LÀ BẢO VỆ CHÍNH BẠN, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI.

Có 6 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Công văn 112-KH/QU Kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ hiện tại, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ kế tiếp đối với cấp ủy, các chức danh cán bộ diện Ban thường vụ Quận ủy quản lý

(Tải File đính kèm)

112 - KH/QUVăn bản về công tác Quy hoạch, điều động, luân chuyển 08-04-2022
2 KG đ/c Kế hoạch luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý giai đoạn 2022 - 2025

(Tải File đính kèm)

96-KH/QUVăn bản về công tác Quy hoạch, điều động, luân chuyển 07-01-2022
3 Hướng dẫn rà soát, bổ sung quy hoạch Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng các trường công lập thuộc Quận giai đoạn 2020-2025

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5), (Tải File đính kèm thứ 6)

06-HD/QUVăn bản về công tác Quy hoạch, điều động, luân chuyển 11-10-2021
4 Kế hoạch 38-KH/QU Kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý giai đoạn 2020-2026

(Tải File đính kèm)

38-KH/QUVăn bản về công tác Quy hoạch, điều động, luân chuyển 05-03-2021
5 Về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch số 463/KH-UBND ngày 31/12/2020

(Tải File đính kèm)

02/NV-GDVăn bản về công tác Quy hoạch, điều động, luân chuyển 11-01-2021
6 Kế hoạch luân chuyển, điều động biệt phái đối với giáo viên các trường học công lập thuộc Quận giai đoạn 2020-2025

(Tải File đính kèm)

463/KH-UBNDVăn bản về công tác Quy hoạch, điều động, luân chuyển 31-12-2020