CHỦ ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 LÀ BẢO VỆ CHÍNH BẠN, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI.

Có 35 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 CV vv lập danh sách khảo sát, đo lường sự hài lòng về sự phục vụ của các trường học

(Tải File đính kèm)

121/NV-CCHCVăn bản của Phòng Nội vụ 18-05-2022
2 Dự thảo Tiêu chí chấm điểm thi đua khối GD&ĐT năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

 Văn bản của Phòng Nội vụ 08-11-2021
3 Công văn triển khai điều tra khảo sát trường học

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

1995/CV-CCHCVăn bản của Phòng Nội vụ 04-08-2021
4 Công văn v/v Hướng dẫn thăng hạng CDNN viên chức kế toán tại các trường năm 2021

(Tải File đính kèm)

1215/UBND-NVVăn bản của Phòng Nội vụ 01-07-2021
5 Hướng dẫn VV/ kê khai tài sản thu nhập lần đầu

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5), (Tải File đính kèm thứ 6), (Tải File đính kèm thứ 7), (Tải File đính kèm thứ 8), (Tải File đính kèm thứ 9)

 Văn bản của Phòng Nội vụ 12-04-2021
6 Công văn rà soát biên chế ngành giáo dục, xây dựng kế hoạch số lượng người làm việc và HĐLĐ năm 2022

(Tải File đính kèm)

46/NV-GDVăn bản của Phòng Nội vụ 09-03-2021
7 Công văn số 13 v/v đề nghị tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua" thành phố, Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp TĐKT" năm 2021

(Tải File đính kèm)

13/HĐTĐKTVăn bản của Phòng Nội vụ 08-03-2021
8 Kính gửi thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ nâng lương trước thời hạn năm 2021

(Tải File đính kèm)

03/TB-HĐNLGDVăn bản của Phòng Nội vụ 08-03-2021
9 Về việc hướng dẫn sáng kiến kinh nghiệm khối Giáo dục năm học 2020 - 2021

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5), (Tải File đính kèm thứ 6), (Tải File đính kèm thứ 7), (Tải File đính kèm thứ 8)

 Văn bản của Phòng Nội vụ 27-02-2021
10 Về việc đăng ký bổ sung danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 Văn bản của Phòng Nội vụ 27-02-2021
11 Về hướng dẫn đăng ký thi đua, xây dựng tiêu chí chấm điểm năm 2021

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

08/HĐTĐKTVăn bản của Phòng Nội vụ 27-02-2021
12 Cv thống kê trình độ CBCCVC chưa đáp ứng khung NLVTVL

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

 Văn bản của Phòng Nội vụ 13-05-2020
13 Công văn số 70/NV-GD ngày 13/4/2020 v/v rà soát, bổ sung quá trình đóng BHXH

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4)

 Văn bản của Phòng Nội vụ 14-04-2020
14 Hướng dẫn quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và các quy định v/v cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4)

 Văn bản của Phòng Nội vụ 22-02-2020
15 Biểu mẫu kèm công văn 05/HĐTĐKT, 06/HĐTĐKT, 07/HĐTĐKT về đăng ký thi đua, xây dựng tiêu chí chấm điểm, khen cao 2020, hoạt động Cụm thi đua năm 2020

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5), (Tải File đính kèm thứ 6)

 Văn bản của Phòng Nội vụ 19-02-2020
123