CHÀO NĂM MỚI 2024
Cập nhật : 0:0 Thứ sáu, 8/1/2021
Lượt đọc: 361

Thông báo nghỉ Sơ kết học kỳ I năm học 2020-2021

Ngày ban hành: 8/1/2021Ngày hiệu lực: 15/1/2021
Trích yếu: Thông báo nghỉ Sơ kết học kỳ I năm học 2020-2021
File đính kèm:
Nội dung:
UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG MN TUỔI HOA
 

Số: 01/TB-MNTH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

Phúc lợi, ngày 08 tháng 1 năm 2021
 
                                                                                     THÔNG BÁO
                                                   V/v nghỉ Sơ kết học kỳ I năm học 2020-2021
 
Căn cứ Quyết định số 3635/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 v/v Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021
đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội;
Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường.
Trường Mầm non Tuổi Hoa thông báo lịch nghỉ Sơ kết học kỳ I năm học 2020-2021 như sau:
Học sinh nghỉ học 01 ngày: Ngày 15/1/2021 (thứ Sáu).
Kính mong Quý CMHS, phụ huynh quan tâm phối hợp thực hiện.
Trân trọng cảm ơn!
 
Nơi nhận:
  • CBGVNV; để t/h
  • CMHS; để phối hợp t/h
  • Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
(đã ký)
 
Hoàng Diệu Liên
 
 
 
 

Tin cùng chuyên mục

Chủ quản:ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ:Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại:(043)8724033, Fax: 38724618

Email:ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

 

TRƯỜNG MẦM NON TUỔI HOA

Địa chỉ:Tổ 4, Phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội
Chịu trách nhiệm nội dung:Nguyễn Thị Tình
Liên hệ: SĐT 0462941616| Email: mntuoihoa@longbien.edu.vn