CHÀO NĂM MỚI 2024
Cập nhật : 11:31 Chủ nhật, 31/1/2021
Lượt đọc: 535

Thông báo nghỉ PCDB Covid-19 và nghỉ Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021

File đính kèm:
Nội dung:
UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG MN TUỔI HOA
 

Số: 03/TB-MNTH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

Phúc lợi, ngày  31 tháng 1 năm 2021
THÔNG BÁO
V/v nghỉ phòng chống dịch Covid và nghỉ Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021

 Căn cứ Công văn số 357/SGDĐT-CTTT ngày 31/1/2021 của SGD&ĐT v/v thông báo cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19;
Căn cứ Công văn số 47/SGDĐT-VP ngày 05/1/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội v/v nghỉ Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021 Ngành GD&ĐT Hà Nội;
Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường.
Trường mầm non Tuổi Hoa thông báo v/v cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19 và nghỉ Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021 như sau:
1/ Học sinh nghỉ học từ thứ Hai, ngày 01/2/2021 đến hết thứ Ba, ngày 16/2/2021 (tức từ 20 tháng Chạp năm Canh Tý đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu).
2/ Thứ Tư, ngày 17/2/2021, học sinh đi học bình thường (hoặc theo văn bản hướng dẫn, chỉ đạo mới).
* Lưu ý: Chương trình "Mừng Xuân đón Tết" theo kế hoạch số 56/KH-MNTH  của trường MN Tuổi Hoa tạm hoãn cho đến khi học sinh đi học trở lại. Ban Đại diện CMHS và nhà trường sẽ có thông báo mới.
Kính mong Quý CMHS, phụ huynh quan tâm, phối hợp thực hiện.
Trân trọng cảm ơn!
Nơi nhận:
  • CBGVNV;     (để t/h)
  • CMHS;
  • Lưu: VT.
  HIỆU TRƯỞNG
 
 
(đã ký)
 
Hoàng Diệu Liên
 
 
 

Tin cùng chuyên mục

Chủ quản:ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ:Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại:(043)8724033, Fax: 38724618

Email:ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

 

TRƯỜNG MẦM NON TUỔI HOA

Địa chỉ:Tổ 4, Phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội
Chịu trách nhiệm nội dung:Nguyễn Thị Tình
Liên hệ: SĐT 0462941616| Email: mntuoihoa@longbien.edu.vn