CHÀO NĂM MỚI 2024

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Tình
Nguyễn Thị Tình

Ngày sinh: 20/5/1983

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Thạc sĩ - GD PTCĐ

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 0987323225

Email liên lạc: mntuoihoa@longbien.edu.vn

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Dung
Nguyễn Thị Dung

Ngày sinh: 25/1/1982

Dân tộc: Kinh

Quê quán:

Trình độ :Cao đẳng

Vị trí công tác: Phó Hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 0966968466

Email liên lạc: mntuoihoa@longbien.edu.vn

Nguyễn Thúy Hồng
Nguyễn Thúy Hồng

Ngày sinh: 18/9/1983

Dân tộc: Kinh

Quê quán:

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Phó Hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 0975036111

Email liên lạc: mntuoihoa@longbien.edu.vn

Chủ quản:ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ:Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại:(043)8724033, Fax: 38724618

Email:ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

 

TRƯỜNG MẦM NON TUỔI HOA

Địa chỉ:Tổ 4, Phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội
Chịu trách nhiệm nội dung:Nguyễn Thị Tình
Liên hệ: SĐT 0462941616| Email: mntuoihoa@longbien.edu.vn