Khối nhỡ tham gia tổng kết năm học 2021 - 2022 và vui tết thiếu nhi 1/6


Các bạn khối nhỡ tham gia hội thi chúng cháu vui khỏe cấp trường


Các bạn khối nhỡ tham gia hoạt động ngoại khóa


Album ảnh tháng 11/2021


Ảnh hoạt động nhà trường


152